Terugtrekken van Meerstemmige geschiedenissen uit Onze Indische Buurten

11-11-2018

Eind 2017 werd duidelijk de deelname aan het landelijke project Onze Indische Buurten van Meerstemmige geschiedenissen geen doorgang krijgt. De organisatie is te complex geworden waardoor tijd en aandacht werd weggehaald bij ons doel, het ervaarbaar maken van de doorwerking van ons koloniale verleden in onze huidige samenleving. Deze doel-middel-omkering maakte het voor Jayne Slot noodzakelijk zich terug te trekken en zich te bezinnen hoe verder met de Meerstemmige geschiedenissen. Daarin hebben wij de balans tussen inhoud en organisatie goed weten te bewaren, binnen Onze Indische Buurten is dat niet gelukt.

Het is wachten op het moment dat de koloniale dimensie zich weer aandient waarin de lesen van alle vorige activiteiten wederom een plek zullen krijgen.

< Alle blog items