Meerstemmige geschiedenissen

Meerstemmige geschiedenissen is in 2013 ontstaan uit het gemis van historisch besef, de landelijke herdenking van 150 jaar afschaffing slavernij en het begin van de viering 200 jaar koninkrijk.

Binnen het programma wordt gezocht naar vormen waarmee de sporen van het koloniale verleden van Nederland zichtbaar, (h)erkenbaar en bespreekbaar kunnen worden gemaakt. Er wordt ruimte gegeven aan verhalen van personen en organisaties wier geschiedenissen op enigerlei wijze verbonden zijn met dit koloniale verleden. Dit gebeurd bijvoorbeeld in wijken van steden waar de naamgeving van straten en pleinen verwijst naar huidige en voormalige overzeese-gebiedsdelen van het koninkrijk der Nederlanden. Of daar waar het koloniale verleden anderszins voelbaar of (fysiek) herkenbaar is.

Op initiatief van Jayne Slot (In Concreto) en in samenspraak en -werking met Palmira Lieuw (vereniging AANEEN), Harriet van der Veen (st. Buurtmuseum Indische Buurt), Rob van Veelen (wijkmakelaar Indische Buurt) en Lies Ros is in 2013 het 1e project gerealiseerd.
Het project “Meerstemmige geschiedenissen rond het Makassarplein” vond plaats in de Oost-Indische Buurt van Amsterdam met medewerking van het Tropenmuseum, KITLV te Leiden, Amsterdams Stadsarchief, Makassarplein Community, www.indischebuurt.nl en vele anderen.
Het verslag kunt u via de link onderaan downloaden.

Door de familiegeschiedenissen geworteld in toen en daar te verbinden met de persoonlijke verhalen van de huidige bewoners van de straten die vernoemd zijn naar dat koloniale verleden worden verschillen maar ook overeenkomsten zichtbaar. De meerstemmigheid van al die verhalen is een metafoor voor de stedelijke, participatie samenleving waar een ieder met zijn eigen geluid, verhaal zich een actief, zichtbaar deel van zijn buurt en de stad moet gaan voelen.

In 2014 heeft Meerstemmige geschiedenissen in Rotterdam-Katendrecht plaatsgevonden in samenspraak en -werking met Verhalenhuis Belvédère op Katendrecht, Feijenoord, Rotterdam. Wederom met foto’s en kaarten uit de collecties van Tropenmuseum Amsterdam en KITLV Leiden, beiden nu onderdeel van Nationaal Museum voor Wereldculturen.

Vanaf 2015 zijn er veel gesprekken geweest om  nieuwe activiteiten te organiseren doch de urgentie hiervan werd niet genoeg gedeeld om tot de realisatie van nieuwe projecten over te kunnen gaan. Daarbij ging het steeds weer om ruimte te geven aan de meerstemmigheid die hoort bij het koloniale deel van Nederlands’ geschiedenis en hoe die klinkt in het heden en de toekomst.

Wilt u betrokken zijn bij de inhoud of organisatie van dit programma en of in uw eigen woonplaats iets doen of laten gebeuren, laat ons het weten!